O nás...

Každoročne organizujeme zážitkové kurzy OTAN - "Oľutuješ to, ak neprídeš!" pre mladých skautských lídrov (radcov a radkyne), ktorí na našich kurzoch zbierajú inšpiráciu na ďalšiu činnosť a osobný rozvoj.

 

Zážitkový kurz OTAN =


  • 10. ročníkov zážitkových kurzov v celkovej dĺžke trvania 58 dní
  • 242 účastníkov z 28 skautských zborov
  • prácu v realizačnom tíme si vyskúšalo 27 mladých ľudí z 5-tich skautských zborov
  • vydali sme množstvo článkov, publikáciu "Elixír zážitkov" a zrealizovali niekoľko prezentácií našej činnosti

 


 

                              

 


Kontakt

Slovenský skauting, 21.zbor Korčín - zážitkový kurz OTAN

SNP 26, 962 01 Zv. Slatina


0918 788 173 - Šibi