Zážitkové kurzy, ktoré boli...

 • OTAN 2015 - 25.8 - 30.8.2015 - Žibrtov, 16 účastníkov zo 6-tich skautských zborov (21.zbor Zvolenská Slatina, 73.zbor Lučenec, 106.zbor Detva, 89.zbor Banská Bystrica, 25.zbor Žilina a 99.zbor Žilina)
 •  
 • OTAN 2014 - 26.8 - 31.8.2014 - Budiná, 16 účastníkov zo 7-mich skautských zborov (21.zbor Zvolenská Slatina, 73.zbor Lučenec, 88.zbor Trnava, 80.zbor Piešťany, 93.prístav Trenčín, 106.zbor Detva a 2.zbor Trnava)
 • OTAN 2013 - 28.8 - 1.9.2013 - Kaľamárka, 20 účastníkov z 9-tich skautských zborov ( 21.zbor Zvolenská Slatina,  89.zbor Banská Bystrica,   75.zbor Spišská Nová Ves, 14.zbor Prievidza, 2.zbor Trnava, 32.zbor Trenčín, 93. prístav Trenčín, 15.zbor Nové Mesto nad Váhom a 10.zbor Trstená )
 •  
 • OTAN 2012 - 27.8-1.9.2012 - Detva-Stavanisko, 14.12.-16.12.2012 - Zaježová, 25 účastníkov z 10-tich skautských zborov ( 21.zbor Zvolenská Slatina, 106.zbor Detva, 61.zbor Pezinok,  89.zbor Banská Bystrica,   75.zbor Spišská Nová Ves, 14.zbor Prievidza, 3.zbor Kežmarok, 123.zbor Zvolen, 77.zbor Jastrabá a 111.zbor Dolná Tižiná )
 •  
 • OTAN 2011 - 20.5 - 22.5.2011 - Sihla-Sedmák, 1.9 - 4.9.2011- Slatinka, 33 účastníkov z 11-tich skautských zborov (21.zbor Zvolenská Slatina, 106.zbor Detva, 61.zbor Pezinok, 106.zbor Detva, 89.zbor Banská Bystrica,  59.zbor Banská Bystrica,  88.zbor Trnava, 53.zbor Dolný Kubín, 44.zbor Nitra, 75.zbor Spišská Nová Ves, 14.zbor Prievidza a 93.prístav Trenčín)
 •  
 • OTAN 2010 - 28.8. - 1.9.2010, Budiná, 14 účastníkov z 3-och skautských zborov Slovenska ( 21.zbor Zvolenská Slatina, 106.zbor Detva a 61.zbor Pezinok)
 •  
 • OTAN 2009 - 7.5 - 10.5.2009, Horný Tisovník, 19 účastníkov z 8-mich skautských zborov Slovenska ( 21.zbor Zvolenská Slatina, 70.zbor Bratislava, 104.zbor Bratislava, 106.zbor Detva, 89.zbor Banská Bystrica, 123.zbor Zvolen a 59.zbor Banská Bystrica 
 •  
 • OTAN 2008 - 12.9 - 15.9.2009, Zaježová, 16 účastníkov zo 7-mich skautských zborov Slovenska ( 21.zbor Zvolenská Slatina, 106.zbor Detva, 25.zbor Žilina, 70.zbor Bratislava, 68.zbor Košice, 88.zbor Trnava a 53.zbor Dolný Kubín )
 •  
 • OTAN 2007 - 19.10 - 21.10.2007 a 16.11 - 18.11.2007, Zvolenská Slatina, 26 účastníkov z 6-tich skautských zborov Slovenska ( 21.zbor Zvolenská Slatina, 25.zbor Žilina, 32.zbor Trenčín, 7.zbor Zvolen, 106.zbor Detva a 123.zbor Zvolen ) 
 •  
 • Tajomné hradisko 07 - 11.5 - 13.5.2007, Slatinka, 28 účastníkov zo 4-och skautkých zborov Slovenska ( 21.zbor Zvolenská Slatina, 73.zbor Lučenec, 7.zbor Zvolen a 123.zbor Zvolen )
 •  
 • OTAN 2006 - 16.11 - 18.11.2006, Zvolenská Slatina, 28 účastníkov z 2-och zborov Slovenska ( 21.zbor Zvolenská Slatina a 106.zbor Detva )

 

 

 


Kontakt

Slovenský skauting, 21.zbor Korčín - zážitkový kurz OTAN

SNP 26, 962 01 Zv. Slatina


0918 788 173 - Šibi